Edward Habdas, Grafika
BWA Lódź, 1973

Jest w grafice Habdasa specyficzny klimat, który zmusza odbiorcę do głębszych refleksji. Temperament twórczy tego artysty oraz świetnie opanowany warsztat sprawiły, że udało mu się wypracować indywidualny i bardzo interesujący język wypowiedzi plastycznej.

Dalszy ciąg tekstu i reprodukcje >>

Edward Habdas, Malarstwo,
BWA Warszawa - BWA Łódź,  1982

Wystawa obecna obejmuje malarstwo, które powstało przeważnie na przestrzeni około 4 lat; całość stanowi jeden cykl problemowy, a poszczególne prace wzajemnie się uzupełniają. Przy tej okazji pragnę podsumować i skonkretyzować myśli i intencje, które rodziły się przez wiele lat i znalazły wyraz w tym cyklu. Sądzę, że tym samym łatwiej będzie zrozumieć moje zamysły; refleksje i dociekania - będące wynikiem specyficznej fascynacji, gloryfikacji natury i jej harmonii.

Dalszy ciąg tekstu i reprodukcje >>

Edward Habdas, Malarstwo
BWA Słupsk, 1984

Współczesną sztukę cechuje wielkość i różnorodność zjawisk artystycznych - złożoność problematyki stwarza wrażenie chaosu; co w konsekwencji doprowadzić może do mylnych, pojęć i interpretacji. Dlatego pragnę podsumować i skonkretyzować myśli i intencje, będące wynikiem wieloletnich przemyśleń, a które stały się źródłem inspiracji dla mojej twórczości.

Dalszy ciąg tekstu i reprodukcje >>

Edward Habdas, Malarstwo
BWA Katowice, 1988

Z pozoru mogłoby się wydawać, że malarstwo Edwarda Habdasa opowiada o wiecznym sporze kultury i natury. Z pozoru gotowi bylibyśmy mniemać, iż owe wspaniałe romańskie, gotyckie czy renesansowe budowle przypominają Nötre-Dame, katedry

Dalszy ciąg tekstu i reprodukcje >>